25-07-08

Obama kan een Frans Obamania niet gebruiken

Paris--Debilly Bridge by Meredith Wheeler.Het was gisteren de beurt aan Frankrijk om Barack Obama welkom te heten. Meer dan een gesprek met de Franse president Sarkozy en een persconferentie stonden niet op het programma. Een publiek onthaal à la Berlijn ontbrak.

In de uitgekiende campagne van de Amerikaanse Democratische presidentskandidaat passen uitingen van Franse liefde niet. Die zouden slecht kunnen vallen bij een deel van het thuisfront dat de Parijse afvalligheid en kritiek op de Amerikaanse invasie van Irak niet is vergeten.

Toch heeft Obama niet te klagen over een gebrek aan ’Obamania’ in Frankrijk. Peilingen wijzen uit dat hij de favoriete kandidaat is onder de Fransen. Ook de conservatieve Sarkozy stak zijn voorkeur niet onder stoelen of banken: ’Hij is mijn buddy’, citeerde dagblad Libération de president, die er prat op ging dat hij de enige Fransman is die Obama al kent. In 2006, toen Sarkozy nog kandidaat was voor het Franse presidentschap, sprak hij Obama al eens. Toen John McCain in maart dit jaar Parijs aandeed, liet Sarkozy de Republikeinse kandidaat na een kort onderhoud aan zijn lot over. Gisteren leek hij niet genoeg te kunnen krijgen van Obama’s gezelschap.

Vandaag beëindigt Obama zijn buitenlandse uitstapje (Afghanistan, Midden-Oosten, Berlijn, Parijs) met een bezoek aan Londen. Ondanks zijn vage uitspraken op het gebied van defensie, handel en tal van buitenlandse zaken die Europa en Amerika verdelen, bracht hij een andere toon en een bereidheid meningsverschillen te respecteren. Voor vele Europeanen is dit een welkome breuk met het tijdperk Bush, die in zaken als Irak, Guantánamo Bay en Kyoto Europese kritiek aan zijn laars lapte.

Voor Obama was dit niet het doel van het uitstapje. Zijn ogen – en die van zijn campagneleiders – waren gericht op de kiezers in eigen land. Zijn doel is zich te bewijzen als politicus die kaas heeft gegeten van internationale zaken. „Obama heeft laten zien dat hij weet om te gaan met de leiders in de wereld en hij is nergens onderuit gegaan”, aldus de Amerikaanse politicoloog Steven Schier. „Het verandert de race om het Witte Huis niet, maar een falen zou hem het presidentschap hebben kunnen kosten. Nu kan hij verder.” Peilingen wijzen uit dat met name in staten die de doorslag kunnen geven de strijd nog verre van gestreden is.

22:30 Gepost in Algemeen | Commentaren (0)

Obama hatrtelijk ontvangen door Sarkozy

20:30 Gepost in Algemeen | Commentaren (0)

Barack Obama ontvangen door Franse president Sarkozy

De Amerikaanse presidentskandidaat Barack Obama is vandaag aangekomen in Frankrijk. Obama is bezig aan een tournee waarop hij eerder al Israël, het Midden-Oosten en Duitsland bezocht.

Vanmiddag ontving de Franse president Nicolas Sarkozy de Democratische presidentskandidaat op het presidentiële paleis. In tegenstelling tot donderdag in Berlijn, gaf Obama dit keer geen toespraak.

Sarkozy en Obama trokken zich terug voor een onderling gesprek, waaruit bleek dat ze elkaars visie delen "over het feit dat de VS en Europa tot grootse dingen in staat zijn als we dezelfde doelen voor ogen houden."

Later vandaag reist Obama door naar Groot-Brittannië. Londen wordt de laatste halte van zijn rondreis.

Obama 2008 Presidential Campaign by Barack Obama.Obama 2008 Presidential Campaign by Barack Obama.Obama 2008 Presidential Campaign by Barack Obama.Obama 2008 Presidential Campaign by Barack Obama.Obama 2008 Presidential Campaign by Barack Obama.Obama 2008 Presidential Campaign by Barack Obama.

19:30 Gepost in Algemeen | Commentaren (0)

Berlijn ligt aan de voeten van Obama

Barack Obama laat zich toejuichen door de mensenmassa in Berlijn. FOTO REUTERSEuropa en de Verenigde Staten zijn de laatste jaren uit elkaar gegroeid. Het is tijd om weer samen te komen. Dat was de kern van de toespraak van de Democratische presidentskandidaat Barack Obama in Berlijn.

''De VS heeft geen betere partner dan Europa,'' zei hij voor een menigte van meer dan tweehonderdduizend mensen. ''Nu is de tijd gekomen om nieuwe bruggen te slaan. Een werkelijke bondgenootschap en zelfs vriendschap betekent samenwerking, van elkaar leren en elkaar vertrouwen. De muren tussen de oude bondgenoten aan de beide kanten van de Atlantische Oceaan kunnen niet blijven staan.''

Het woord 'muur' kwam vaak voor in de toespraak. Obama sprak van de noodzaak tot het neerhalen van muren 'tussen religies, rassen en landen'.

Op 12 juni 1987 riep president Ronald Reagan in Berlijn de Sovjet-Unie op de Berlijnse Muur neer te halen. Michaïl Gorbatsjov was toen aan het bewind in Moskou en Reagan sprak hem rechtstreeks aan. ''Mister Gorbatsjov, tear down this wall!'' Niet lang daarna viel de Muur inderdaad. Obama: ''Het grootste gevaar is dat wij toestaan dat nieuwe muren ons opnieuw verdelen.''

Obama noemde nergens George W. Bush, maar het was duidelijk dat hij de Republikeinse president een groot deel van de schuld gaf voor de verwijdering in de laatste jaren. En voor een zekere minachting die Europa ten deel valt in de VS. ''In de Verenigde Staten zijn er stemmen die Europa belachelijk maken en het belang van Europa voor onze veiligheid en onze toekomst ontkennen.''

Amerikanen en Europeanen moeten zich meer inspannen, want dit is de enige manier om de veiligheid te garanderen en de verhouding in stand te houden, zei Obama. Samen moeten ze het terrorisme verslaan en 'de bron van extremisme' doen opdrogen. ''Geen enkele natie, hoe groot of hoe machtig ook, is in staat die bedreigingen alleen het hoofd te bieden. Het islamitische extremisme kan worden verslagen, zoals het communisme werd verslagen.''

Samen moeten Europa en Amerika het regime in Iran opdragen 'zijn nucleaire ambities te laten varen' en ze moeten zich opnieuw voornemen de Taliban in Afghanistan te verslaan. ''De Afghanen hebben uw en onze troepen nodig. De Verenigde Staten kan het niet alleen. Wat in Afghanistan op het spel staat, is te belangrijk om het werk niet af te maken.''

Barack Obama beloofde als president 'te streven naar een wereld zonder kernwapens'.

Over de oorlog in Irak zei Obama: ''Dit is het moment waarop de wereld de miljoenen Irakezen moet steunen die proberen hun leven weer op te bouwen, terwijl we de verantwoordelijkheid overdragen aan de Iraakse regering en deze oorlog eindelijk beëindigen.''

Die aansporing werd beantwoord met een daverend applaus. Obama wil, als hij tot president wordt gekozen, de Amerikaanse troepen binnen zestien maanden terughalen uit Irak. De invasie in Irak in 2003 heeft de Amerikaans-Europese verhoudingen verder verslechterd.

Obama wil extra Amerikaanse troepen sturen naar Afghanistan, waar volgens hem de strijd tegen het internationale terrorisme moet worden gestreden, niet in Irak.

De toespraak in Berlijn was het hoogtepunt van Obama's reis door Europa, het Midden-Oosten, Irak en Afghanistan. Vandaag ontmoet hij president Nicolas Sarkozy in Parijs. Alleen in Berlijn sprak hij een menigte toe, aan de voet van de Siegessäule, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar had hij eigenlijk het woord tot de Berlijners willen richten, maar bondskanselier Angela Merkel stak er een stokje voor. Die met veel symboliek uit de Koude Oorlog omgeven plek moet volgens haar gereserveerd blijven voor staatshoofden.

De sfeer onder de enthousiaste toehoorders had wel iets van een popfestival. Velen hadden gehoopt dat Obama iets in het Duits zou zeggen, zoals president John F. Kennedy op 26 juni 1963: ''Ich bin ein Berliner.'' Maar Obama hield het bij het Engels, zijn rede was dan ook vooral bedoeld voor Amerikaanse kiezers.

12:30 Gepost in Algemeen | Commentaren (3)

24-07-08

Speech Obama in Berlijn

22:00 Gepost in Algemeen | Commentaren (1)

Obama in Berlijn: "Deze stad kent de droom van de vrijheid"

21:00 Gepost in Algemeen | Commentaren (1)

200.000 mensen voor Obama aan de Siegessäule

 

20:00 Gepost in Algemeen | Commentaren (0)

Obama in Duitsland

18:00 Gepost in Algemeen | Commentaren (0)