15-10-09

Hervorming gezondheidszorg stap dichterbij

P090909PS-0690 by The White House.De Senaatscommissie voor Financiën heeft een voorstel goedgekeurd voor hervormingen in het Amerikaanse stelsel van de gezondheidszorg. Dit is een belangrijke overwinning voor Barack Obama. Het plan wil dat iedere Amerikaan verplicht is om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op dit moment heeft één op de zes Amerikanen geen verzekering, het gaat om 50 miljoen Amerikanen. Oorspronkelijk was het de bedoeling er een vrijwillige overheidsverzekering in te bouwen, een soort ziekenfonds, maar dat stuitte op teveel verzet. De Republikeinen, maar ook sommige Democraten, vrezen dat de gezondheidszorg te duur zal worden. Bij de stemming was er één Republikein in de Senaatscommissie die heeft meegestemd, Olympia Snowe. Zij liet weten dat dit niet de ideale wet is voor haar, maar wel een historische stap.

Nu is het wachten op de Senaat. Daar hebben de Democraten de kleinst mogelijke meerderheid. Daarna wordt het voorstel voorgelegd aan de voltallige Senaat. In het Huis van Afgevaardigden is al een gezondheidswetsvoorstel aangenomen. De twee voorstellen worden omgesmeed tot een definitief wetsvoorstel, dat dan opnieuw aan beide Kamers wordt voorgelegd. Het worden dus nog moeilijke en spannende maanden voor Obama, maar het ziet er naar uit dat stap per stap een historische change in de maak is.

17:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

14-10-09

Barack Obama aan het werk in de Situation Room

In de Situation Room van het Witte Huis vergadert Barack Obama met de regelmaat van de klok met zijn Nationale Veiligheidsraad. Daar worden de thema's inzake nationale en internationale veiligheid besproken. Het Witte Huis gaf foto's vrij van enkele vergaderingen. Op de foto's herkent u naast Barack Obama o.a. Joe Biden, vice president en Hillary Clinton, minister van Buitenlandse Zaken.

P100909PS-0418 by The Official White House Photostream.P093009PS-0222 by The Official White House Photostream.P092909PS-0233 by The Official White House Photostream.P100709PS-0353 by The Official White House Photostream.

21:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

10-10-09

Reactie Barack Obama na toekenning Nobelprijs

17:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

09-10-09

Barack Obama krijgt Nobelprijs voor de Vrede

P080609PS-0660 by The Official White House Photostream.Het Nobelcomité in Oslo heeft bekend gemaakt dat Barack Obama de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Obama krijgt de onderscheiding voor zijn buitengewone inspanningen om de internationale diplomatie en samenwerking tussen volkeren te versterken. De keuze voor Obama komt als een complete verrassing. Het beste bewijs daarvan is dat het Witte Huis niet geen reactie klaar nadat het nieuws bekend was gemaakt. Regeringswoordvoerder Robert Gibbs stuurde wel een e-mail aan tv-zender CBS, die uit slechts één woord bestaat: „WOW”. Ook zei een andere regeringsfunctionaris dat Obama 'nederig' is na de toekenning. Obama kreeg ook niet het gebruikelijke telefoontje een uur voor de bekendmaking in Oslo. Een president midden in de nacht wakker maken is niet iets wat je zou moeten doen vindt de voorzitter van het Noorse Nobelcomité. Normaal krijgt de winnaar een uur van tevoren een seintje, maar op het moment van de bekendmaking was het 5 uur 's ochtends in Washington.

15:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

29-09-09

Obama boekt klimaatsucces op top G20

Op de G20 in Pittsburgh heeft Obama opkomende landen als India, China en Rusland over de streep getrokken met betrekking tot het klimaatdossier. Deze opkomende economieën lagen tot nu toe altijd dwars bij klimaatonderhandelingen. Nu gaan ze akkoord met het op termijn afschaffen van subsidies voor olie en andere fossiele brandstoffen. De maatregel moet ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot wereldwijd rond 2050 met 10 procent is teruggedrongen. Obama zei achteraf dat dit akkoord aantoont dat iedereen de ernst van de situatie inziet. Het akkoord krikt ook het internationaal imago van Amerika verder op. Na de Bushjaren was dit serieus gehavend.

P092509PS-0325 by The Official White House Photostream.P092509PS-0395 by The Official White House Photostream.

20:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Obama maakt Amerika terug voortrekker in Verenigde Naties

P092409PS-0140 by The Official White House Photostream.Barack Obama leidde een vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Alle landen die deel uitmaken van de Veiligheidsraad hadden hun staatshoofd of regeringsleider afgevaardigd. Tijdens deze vergadering slaagde Obama erin om een resolutie te laten goedkeuren voor kernwapenvrije wereld. Alle permanente leden van de Veiligheidsraad keurden de resolutie goed. Dit is een unieke stap en beslissing richting de afbouw van atoomwapens.

P092309SA-0235 by The Official White House Photostream.Daarna hield Barack Obama een indrukwekkende toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In deze toespraak roept Obama alle landen op om zich meer in te spannen in conflicten als de oorlog in Afghanistan en de discussies over kernwapens met Iran en Noord-Korea. Niemand mag verwachten dat de Verenigde Staten alles alleen kunnen doen.

19:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

10-09-09

Obama scoort bij televisiekijkers

decoration
67% van de door CNN bevraagde Amerikanen, die de rede van Obama op televisie hebben gevolgd, zeggen dat ze zijn voorstellen voor de hervorming van de gezondheidszorg steunen. Dat is 14 % meer dan voor de toespraak van Obama. 29% van de ondervraagden blijft tegen. De speech van Obama heeft dus duidelijk effect gehad. 

21:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Obama in de tegenaanval: tijd voor spelletjes is voorbij

decorationMet zijn live uitgezonden toespraak tot het verenigd Congres trekt Obama het initiatief over zijn ambitieuze hervorming van de gezondheidszorg opnieuw naar zich toe. De Republikeinen noemen de hervorming een  roekeloos experiment. Medestanders drukten de president op het hart om agressiever te reageren op de vele beschuldigingen. Obama diende zijn criticasters fors van antwoord.

Beweringen over doodspanels, waarbij de overheid zou beslissen wie verzorging krijgt en wie niet, veegde hij van tafel als regelrechte leugens. Republikeinse congresleden reageerden hierop met boegeroep. Toen Obama zei dat illegale immigranten onder zijn plan geen gezondheidszorg zouden krijgen, schreeuwde een Republikeinse congreslid 'Je liegt!'. De senator verontschuldigde zich ondertussen al voor zijn reactie.

Obama stelde in zijn toespraak ook de Amerikanen gerust die vandaag al een ziekteverzekering hebben. Vooral gepensioneerden maken zich zorgen dat een hervorming tot een verslechtering zou kunnen leiden.

Barack Obama herhaalde dat hij voor het einde van het jaar een wet wil ondertekenen over de hervorming van de gezondheidszorg. Obama toonde zich zeer vastberaden. Hij zei dat hij niet de eerste president is die deze zaak ter harte neemt, maar dat hij vastbesloten is de laatste te zijn.

De president herhaalde ook nog eens zijn steun voor een zogenaamde publieke optie, waarbij de overheid een verzekeringsplan zou aanbieden als alternatief voor de privéverzekeraars. Republikeinen zijn gekant tegen deze optie, net als enkele conservatieve Democraten. Obama liet wel verstaan te willen onderhandelen op dit punt.

20:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)