24-01-09

Obama breekt met abortusbeleid Bush

President Obama heeft het verbod geschrapt dat internationale hulporganisaties die abortus uitvoeren of er informatie over geven niet kunnen rekenen op financiële steun van de overheid. Met deze beslissing schroeft Obama weer een besluit terug van  George W. Bush. Deze laatste schrapte elke vorm van financiële steun voor deze organisaties. Op die manier kwamen zij voor een moeilijke keuze te staan. Ofwel ontvingen ze staatsteun en zwegen ze over abortus, ofwel verdedigden abortus maar bleven ze verstoken van overheidsgeld. Met de beslissing van Obama zullen deze organisaties, die in de derde wereld anticonceptie en aidspreventie verstrekken, nu niet langer van Amerikaanse financiële hulp verstoken blijven.

20:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

23-01-09

'Blackberry' wordt 'Barackberry'

Obama wou zijn Blackberry niet inleveren als president. De veiligheidsdiensten zagen dat echter niet zitten. Maar hij mag zijn geliefkoosde Blackberry nu toch houden. Zijn toestel werd volledig 'spionageveilig' gemaakt. De BlackBerry van Obama kreeg al een nieuwe naam: de BarackBerry. De Amerikaanse geheime diensten bouwden het toestel zodanig om dat Obama's e-mails niet gehackt kunnen worden. Ook de gps-module kan de locatie van de president niet meer verraden. Het toestel kreeg ook een techniek ingebouwd die Obama's stem automatisch verdraait en alle uitgaande berichten automatisch versleutelt. Kostprijs: 3.350 dollar.

14:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Mitchell en Holbrooke beneoemd tot gezanten Midden Oosten

Barack Obama PicturePresident Barack Obama heeft George Mitchell benoemd tot de speciale Amerikaanse gezant voor het Midden-Oosten. Richard Holbrooke is aangeduid tot gezant voor Afghanistan en Pakistan. Mitchell is een Democratische politicus die in 2000 een commissie leidde die in opdracht van de Amerikaanse regering een rapport schreef over de oorzaken van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Holbrooke was de architect van het vredesakkoord van Dayton dat in 1995 een eind maakte aan de oorlog in Bosnië.

13:31 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Guantanamo gaat dicht, folteren wordt verboden

President Obama blijft verder werk maken van het nakomen van kiesbeloftes. Nu heeft hij ook formeel beslist dat de gevangenis op Guantamano in Cuba binnen het jaar moet worden gesloten. In Guantanamo zitten terreurverdachten vast, van wie velen zonder aanklacht of vorm van proces. Obama wil ook paal en perk stellen aan het gebruik van foltertechnieken die op Guantanamo worden gebruikt. Daarom tekende hij ook een decreet waardoor de VS zich moet schikken naar de conventies van Genève rond gevangenen. Hierdoor wordt folteren formeel verboden. Voor verhoren van terreurverdachten zal het legerhandboek voor operaties te velde dienen als basisgids.

13:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

22-01-09

Wat verdient president Obama?

President Obama zal 400.000 dollar (308.000 €) per jaar verdienen. Naast zijn wedde krijgt hij een onkostenvergoeding van 50.000 dollar en een reiskostenvergoeding van 100.000 dollar. Voor het organiseren van recepties voor gasten heeft hij een budget van 19.000 dollar. In totaal kan Obama dus rekenen op een jaarlijks bedrag van 440.000 dollar of 340.000 €. Het salaris van Barack Obama is, gelet op de functie en de verantwoordelijkheid, niet overdreven. Gelijkaardige functies in de privésector brengen een veelvoud op zoals ondertussen bekend is.

19:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (3)

Nieuwe regels voor medewerkers Witte Huis

Het is bekend dat Barack Obama zichzelf hoge eisen oplegt. Als president eist hij dat nu ook van zijn medewerkers. Ook hier komt voert hij een kiesbelofte uit. Zo mogen medewerkers niet in contact komen met lobbyisten uit een sector waar ze twee jaar voordien gewerkt hebben. Ook na hun vertrek uit het Witte Huis mogen medewerkers niet aan de slag gaan in een sector waarvoor ze verantwoordelijk waren in het Witte Huis.

Verder heeft Obama alle topsalarissen in het Witte Huis geplaffoneerd. Obama vindt dat in tijden van economische crisis het onverantwoord zou zijn dat gezinnen de broeksriem moeten aantrekken terwijl zijn medewerkers zichzelf forse loonsverhogingen toekennen.

 

18:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Obama legt zijn eed voor de tweede keer af

decoration
decorationDe presidentiële eed staat ingeschreven in de grondwet en die werd niet helemaal correct voorgelezen door John g. Roberts, de voorzitter van het Hooggerechtshof. Tijdens de eedaflegging verwisselde de voorzitter van het Hooggerechtshof enkele woorden. De bewuste zin waar alles rond draait zegt 'that I will faithfully execute the office of president of the United States.' Roberts plaatste 'faithfully' op het eind van de zin. Barack Obama herhaalde de woorden maar merkte dat er iets niet klopte en stopte. Roberts herhaalde daarop de zin, nu in de juiste volgorde. Daarop hernam Obama de zin, eerst fout, daarna goed.

Barack Obama wou echter niet dat de haperingen in de eedaflegging tot problemen zouden leiden. Daarom ontbood hij de voorzitter van het Hooggerechtshof op het Witte Huis waarop hij een tweede keer de eed aflegde.

17:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (1)

21-01-09

Barack Obama gaat meteen aan de slag

Barack Obama vliegt er meteen in als kersvers president. Samen met Michelle houdt hij vandaag open huis. Honderden burgers kunnen een kijkje nemen in het Witte Huis. Deze opendeurdag is een onderdeel van zijn belofte om het bestuur dichter bij de mensen te brengen.

Verder staat er een vergadering met zijn economisch team op de agenda. Ook hier is er de nodige urgentie mee gemoeid, gelet op de economische crisis die reeds elf miljoen Amerikanen werkloos maakte.

Ook de oorlog in Irak staat op de agenda. Er is een videoconferentie gepland met leden van de nationale veiligheidsraad, de militaire top en de Amerikaanse bevelhebbers in Irak en Afghanistan.

Tenslotte heeft Obama beslist dat alle maatregelen die de regering-Bush nog heeft proberen doordrukken, tot nader order worden opgeschort.

18:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)