25-02-09

State of the Union: Regering en President Obama komen Congres binnen

18:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

20-02-09

Obama op officieel bezoek in Canada

Het bezoek aan Canada is de eerste buitenlandse reis van Obama. Het is een oude traditie dat de nieuwe Amerikaanse president eerst naar Canada gaat, maar Georges W. Bush deed dat acht jaar geleden niet. Hij koos ervoor om toen zijn eerste buitenlandse bezoek te brengen aan Mexico. Obama zei in een ontmoeting met de Canadese premier Harper (zie foto) dat de Verenigde Staten de vrije handel zullen respecteren. In Canada heerst daar grote ongerustheid over. De Canadezen vrezen dat de onderlinge handel met Amerika door de economische crisis in gevaar komt. Obama bracht dus een geruststellende boodschap aan de Canadezen. Verder kondigde Obama aan dat de Verenigde Staten en Canada gaan samenwerken op het gebied van schone energie. Beide landen gaan een dialoog opstarten over de bestrijding van CO2-emissies en een beperking van uitstoot.

14:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

19-02-09

Obama pakt huizencrisis aan

Barack Obama pakt nu de bron van de kredietcrisis aan. Hij neemt verregaande maatregelen om te vermijden dat 9 miljoen Amerikaanse gezinnen hun huis zouden verliezen. Obama trekt hiervoor 175 miljard dollar (139 miljard euro) uit. Met zijn plan wil Obama wil vermijden dat gezinnen gedwongen worden om hun woning te verkopen. Zo'n gedwongen verkopen sleurt immers de ganse buurt met zich mee. Onderzoek wijst immers uit dat wanneer een huis moet worden verkocht, de waarde van de omliggende huizen direct meedaalt met bijna 10%. Zo krijg je een vicieuze cirkel. Zolang deze cirkel niet wordt doorbroken en de Amerikaanse huizenprijzen dus blijven dalen, blijft de financiële crisis zich uitbreiden. 

Obama rocht zijn pijlen op huiseigenaars die hun hypotheek niet meer kunnen afbetalen omdat de waarde van hun huis kleiner is geworden dan de af te betalen hypotheek. Obama zal er nu voor zorgen dat zij bij Fannie Mae en Freddie Mac, de door de overheid gedekte hypotheekverschaffers, een nieuwe hypotheek kunnen afsluiten met lagere rentes. Freddie Mac en Fannie Mae kunnen terugvallen op de 100 miljard dollar die de regering hen geeft om hypotheken te kunnen blijven verstrekken.

De tweede schijf van 75 miljard dollar dient om eigenaars te helpen die hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen en uit huis dreigen te worden gezet. Vandaag spenderen deze gezinnen 40% tot 50% van hun inkomen aan afbetalingen. Ook zij zullen een nieuwe hypotheek krijgen waardoor de maandelijkse aflossingen minder zwaar worden. Huizen die toch gedwongen in de verkoop gaan, zullen worden beschermd tegen al te grote waardedalingen.

18:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

17-02-09

Herstelplan is tour de force voor Obama

decoration
Kan het stimulusplan van president Obama de nodige kentering teweegbrengen in de krimpende economie? De meningen daarover zijn verdeeld, maar volgens Tom Vandyck doen 'de Republikeinen en de Washingtonmedia er het best aan om Obama niet te blijven onderschatten, zoals ze de afgelopen twee jaar keer op keer deden'.

Vandaag ondertekent de Amerikaanse president Barack Obama in Denver zijn economische herstelplan. Met dat 787 miljard dollar kostende plan boekt Obama minder dan een maand na het begin van zijn presidentschap een overwinning van formaat. Sommigen gewagen nu al van een historische verwezenlijking. Met zulke hyperbolen is het steeds opletten, maar niemand kan ernaast kijken dat er nauwelijks een precedent bestaat voor een president die in iets meer dan drie weken zo'n imposant stuk wetgeving door het congres heen loodst.

Na drie weken in het Witte Huis was Bill Clinton doende met het uittekenen van zijn eigen economische plan. Dat werd uiteindelijk pas na ellenlange politieke veldslagen goedgekeurd in augustus en droeg een prijskaartje van 19 miljard dollar, een schijntje in vergelijking met Obama's plan. Bush was op dit moment in zijn eerste legislatuur bezig met het verkopen van zijn 1.600 miljard dure belastingverminderingen en gaf een speech voor een publiek van militairen waarin hij waarschuwde voor 'overdeployment', het overbelasten van het leger door het naar te veel buitenlandse brandhaarden te sturen. 9/11 was op dat moment slechts een willekeurige datum op de kalender.

Stel daartegenover de tour de force die Obama vandaag formaliseert en het contrast is duidelijk. Het herstelplan in zijn definitieve vorm komt merkwaardig overeen met het doel dat team Obama zichzelf vooraf gesteld had: een pakket van belastingverminderingen en overheidsinvesteringen ter waarde van ongeveer 775 miljard dollar.

Afvallige Republikeinen
Het enige wat de vergelijking doorstaat, is de hervorming van de banksector die Franklin D. Roosevelt tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig goedgekeurd kreeg in luttele dagen na het begin van zijn presidentschap. Obama's eigen hervorming van de financiële sector zit in de pijplijn.

Wie de afgelopen twee weken de Amerikaanse media volgde, kreeg echter een heel andere indruk. Daar leek het of Obama het onderspit moest delven. "Obama verliest de controle over de politieke agenda", verklaarde de kwetterende klasse in Washington, nadat duidelijk werd dat de Republikeinse oppositie niet en masse voor het herstelplan zou stemmen.

Het was dan ook deels Obama's eigen schuld. Voor zijn eedaflegging op 20 januari zeiden Obama's medewerkers ietwat overmoedig dat ze rekenden op zeventig, misschien wel tachtig stemmen in de honderd zetels tellende Senaat. Uiteindelijk werd het herstelplan goedgekeurd met de steun van slechts drie afvallige Republikeinse senatoren en stemde er tot twee keer toe geen enkele Republikein in het Huis van Afgevaardigden vóór.

Ook Bush en Clinton slaagden er echter niet in om noemenswaardige steun te krijgen van de andere partij. Clinton werd vanaf dag één het doelwit van wat zijn vrouw, de huidige VS-minister van Buitenlandse zaken Hillary Clinton, later "een reusachtige rechtse samenzwering" zou noemen. Voor de Republikeinen was hij de baarlijke duivel. George W. Bush kreeg pas na 9/11 steun van de Democraten, omdat die er op dat moment als de dood voor waren om als slechte patriotten afgeschilderd te worden als ze tegen draken als de Irakoorlog en Bush' binnenlandse afluisterprogramma stemden.

Obama's onvermogen om de Republikeinen achter zich te krijgen, is dus niets nieuws. Maar in de 24 uur op 24 doormalende Amerikaanse mediamallemolen, die steeds op zoek is naar nieuwe feiten om buiten proportie op te blazen, leek het alsof de nieuwe president nu al vleugellam was.

Een en ander heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de Republikeinen ondertussen ook zelf geloven dat ze door het been stijf te houden een overwinning geboekt hebben. Maar in peiling na peiling sprak een meerderheid van het Amerikaanse volk zich vóór Obama's plan uit.

Geen belastingvermindering meer
Twee opeenvolgende verkiezingsnederlagen hebben de Republikeinen in het Congres overigens niet tot de gepaste nederigheid aangezet. Wat stellen zij voor, na acht jaar Republikeins economisch beleid dat zo goed als helemaal bestond uit massale belastingverminderingen en tot een begrotingstekort van haast duizend miljard dollar leidde? Méér massale belastingverminderingen.
Dat Barack Obama en niet de Republikein John McCain vandaag in het Witte Huis zit, heeft veel te maken met het feit dat het Amerikaanse volk daar klaarblijkelijk niet meer in gelooft.

De Republikeinen en de Washingtonmedia doen er dan ook het best aan om Obama niet te blijven onderschatten, zoals ze de afgelopen twee jaar keer op keer deden. Geen mens in Washington geloofde dat Obama bij machte was om Hillary Clinton te kloppen. Toen hij dat wel deed, vroegen velen zich af hoe een onervaren debutant de gevreesde Republikeinse campagnemachine klein zou krijgen. Ook dat deed Obama zonder al te veel problemen. Herinnert u zich nog de strijdstaten Pennsylvania, Ohio en Michigan, waar blanke working class-kiezers nooit of te nimmer voor een zwarte kandidaat zouden stemmen? Obama won ze allemaal.

Deze wereldwijde economische crisis begon in de VS en ook de oplossing ervan zal grotendeels uit de VS moeten komen. Het is veel te vroeg om een definitief oordeel te vellen, maar afgaande op wat er deze maand in Washington te zien was, bestaat de hoop dat Amerika met Barack Obama een president heeft die opgewassen is tegen de titanenklus die de geschiedenis hem in de schoot geworpen heeft.

Bron: www.demorgen.be, auteur Tom Vandyck, VS-correspondent

17:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

13-02-09

Republikein Gregg toch niet in kabinet Obama

De Republikein Gregg ziet af van de post van minister van Handel in de regering van Barack Obama. Judd Gregg doet dit naar eigen zeggen wegens de te grote politieke verschillen tussen hem en Obama. De beslissing van Gregg is een tegenvaller voor Obama die probeert om met zijn beleid Democraten en Republikeinen dichter bij elkaar te brengen. Gregg gaf toe dat dat het zijn fout was om ja te zeggen. Hij  voegde eraan toe veel waardering te hebben voor het streven van Obama om over de partijgrenzen heen te willen werken. Obama betreurde de beslissing van Gregg en zei dat de Amerikanen snakken naar samenwerking tussen Democraten en Republikeinen.

22:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (1)

Obama eert Lincoln

21:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

10-02-09

Amerikaanse Senaat keurt reddingsplan Obama goed

De Senaat keurde het herstelplan van Obama goed met 61 stemmen voor tegen 37 neen stemmen. De goedgekeurde tekst is een compromis tussen de Democratische meerderheid en drie gematigde Republikeinse senatoren: Susan Collins, Arlen Specter en Olympia Snowe. Dat er slechts drie Republikeinen dit deden is een tegenvaller. Obama deed er nochtans alles aan om de Republikeinen over de streep te trekken. Hij deed belangrijke toegevingen aan hen om tot een compromis te komen en hij nam Republikeinen op in zijn regering. Het bewijst dat Obama nog veel werk zal hebben om zijn droom te realiseren om Democraten en Republikeinen dichter bij elkaar te brengen.

 

23:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Obama wil snel goedkeuring reddingsplan

De Amerikaanse president Obama heeft op een onverwachte bijeenkomst in Elkhart (Indiana) het Amerikaans Congres opnieuw opgeroepen om het economisch reddingsplan direct goed te keuren. Eerder hadden de Republikeinen zich akkoord verklaard met een compromis, maar daar komen ze nu weer op terug. Obama zei dat Amerika niet kan blijven doen alsof en ruziemaken terwijl miljoenen arbeidsplaatsen in gevaar zijn. Hij benadrukte dat de situatie waarmee de VS wordt geconfronteerd niet ernstiger kan zijn.


17:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)