27-02-10

Vastberaden Obama zet Republikeinen voor blok

Barack Obama geeft de Republikeinen nog zes weken om mee te werken aan de zorghervorming. Zo niet gaan de Democraten alleen verder met hun hervormingsagenda. Dat liet Obama verstaan na zijn zorgtop. Bedoeling van deze zorgtop was om tot een vergelijk te komen met de Republikeinen over de gezondheidshervorming. De Republikeinen gingen met tegenzin op de uitnodiging in. De top duurde meer dan 7 uur maar leidde niet tot een compromis. Obama toonde met de top aan dat er met de Republikeinen geen weg te bewandelen was. Veel van hun voorstellen staan in zijn plan en toch blijven ze weigeren om het goed te keuren. Obama wil nu gebruik maken van een wetgevende procedure waarvoor geen 60 maar slechts 51 stemmen in de Senaat vereist zijn om zijn hervorming goed te keuren. Hij geeft de Senaat nog zes weken om tot een vergelijk te komen. Lukt dat niet, dan gaan de Democraten alleen voort. Dat zou catastrofale gevolgen hebben, waarschuwde John McCain gisteren. Obama trekt zich daar terecht niets meer van aan en besluit dat de kiezer dit wel zal beoordelen.

20:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

24-02-10

Obama ijvert voor compromis bij hervorming gezondheidszorg

P020910PS-0266 by The White House.Obama roept de vertegenwoordigers van Democraten en Republikeinen op om een compromis te vinden rond de hervorming van de gezondheidszorg. Daarom heeft hij hen uitgenodigd voor overleg. De president wil echter geen politiek toneel meer. Obama doet daarom zelf een concreet compromisvoorstel. De basis van deze tekst zijn de beide van elkaar afwijkende teksten, die door de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat werden aangenomen. De hervorming van de gezondheid moet elke Amerikaan toegang geven tot een ziekteverzekering. Volgens het Witte Huis zal het topoverleg het wetgevingsproces nieuw leven inblazen. Enkele Republikeinen zeggen echter nu al dat dit een politiek manoeuvre is en laten hun deelname aan het overleg nog in het midden.

18:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

20-02-10

Obama ontvangt de Dalai Lama in het Witte Huis

Barack Obama heeft de dalaï lama, de spirituele leider van Tibet, op het Witte Huis ontvangen.China spreekt zijn strenge afkeuring uit over deze ontmoeting en had de Verenigde Staten ervoor gewaarschuwd dat een ontmoeting de Chinees-Amerikaanse relaties ernstige schade zou berokkenen. De dalaï lama werd niet ontvangen in de Oval Office, waar Obama normaal buitenlandse staatshoofden of VIP-gasten ontvangt. Het onderhoud had  plaats in de White House Map Room. De bespreking op het Witte Huis duurde meer dan een uur. Na afloop legde de Amerikaanse president geen verklaringen af tegenover de pers. De Tibetaanse spiritueel leider zei achteraf heel blij te zijn. De dalai lama vertelde dat hij met Obama heeft gesproken over de bevordering van de menselijke waarden, religieuze harmonie en de zorgen van het Tibetaanse volk. Volgens de dalai lama was Obama behulpzaam.

11:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

10-02-10

Obama wil zorgtop met Democraten en Republikeinen

P012710PS-0598 by The White House.Obama laat de hervorming van de gezondheidszorg niet los. Om tot een oplossing te komen gaat hij een zorgtop organiseren met Democraten en Republikeinen. De top zal waarschijnlijk doorgaan op 25 februari. Obama hoopt met deze zorgtop te kunnen komen tot een akkoord over de hervorming van de gezondheidszorg. Het ganse gebeuren zal live op televisie worden uitgezonden. Obama lost hiermee zijn verkiezingsbelofte in dat het overleg over de gezondheidszorg live op tv zou worden uitgezonden. Tot nu toe is dit niet bij alle besprekingen gebeurd, iets wat de president veel kritiek opleverde.

19:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

09-02-10

Onderschat Obama niet

decorationAls er één les is die je moet onthouden uit de epische Amerikaanse presidentscampagne van 2008, dan is het wel dat Barack Obama vaak op zijn best is wanneer hij met zijn rug tegen de muur staat. De onklopbaar gewaande Hillary Clinton, de raciaal aangebrande dominee Jeremiah Wright, de voormalige binnenlandse terrorist Bill Ayers en de over de maan heen gehypete Sarah Palin, Obama overleefde ze allemaal. Telkens was de buitenwacht klaar om hem ten dode op te schrijven, telkens vond hij een extra versnelling die hem toeliet om alsnog beslissend te demarreren.

Obama zal die extra versnelling de komende maanden weer volop moeten aanspreken, want een ding is duidelijk: hij staat ook dezer dagen met zijn rug tegen de muur. Ook nu weer zijn er volop mensen die hem afschrijven. 2008 indachtig, doet iedereen er echter best aan om Obama niet te onderschatten.

Het zijn wel degelijk bijzonder linke tijden voor de president van de VS. De bevolking is de crisis en de werkloosheid terecht beu. Na een jaar in het Witte Huis geeft ze daar nu ook Obama de schuld van. Bovendien komen de tussentijdse parlementsverkiezingen van november dichterbij. Wat in de Wetstraat geldt, geldt ook in Washington: met een campagne in zicht is het aartsmoeilijk regeren. Met elke dag die verstrijkt, wordt Obama's positie dan ook lastiger.

Afgelopen vrijdag werd Scott Brown, de Republikein uit Massachusetts die twee weken geleden tot ieders verrassing de zetel van het overleden Democratische icoon Ted Kennedy inpikte, ingezworen als senator. Daarmee zijn de Democraten nu ook echt hun zestigste zetel kwijt in de Senaat. Dat betekent dat de Republikeinen de procedurele stemmen hebben om alles te blokkeren wat Obama wil doen.

Bevrijdend verlies
Merkwaardig genoeg kan het verlies van die zogenaamde supermeerderheid echter bevrijdend werken voor Obama. Met zestig stemmen op honderd waren de Democraten bij machte om alle verzet van de Republikeinen in de kiem te smoren. Bijgevolg werd alles wat er in Washington gebeurde (of net niét gebeurde) hen voor de volle honderd procent aangerekend.

P012510PS-0084 by The White House.Omdat hij van de op obstructie beluste Republikeinen sowieso niet één stem kon lospeuteren, moest Obama alle zestig zijn senatoren aan boord houden om wat dan ook gedaan te krijgen. Resultaat: hij moest constant lelijke achterkamertjesdeals maken met de vijf of zes conservatiefste leden van zijn eigen fractie, en zelfs dat leverde nauwelijks iets noemenswaardigs op. Dat hoort weliswaar bij het politieke spel, maar het droeg wel flink bij tot de algemene degout die bij de bevolking te voelen is.

Nu die zestigste stem weg is, ligt de verantwoordelijkheid om beleid te maken mee bij de Republikeinen. Leveren zij geen stemmen, dan gebeurt er niets. Niet dat er vóór het Scott Brown-tijdperk zo bijzonder veel gebeurde natuurlijk. Anders waren de langverwachte gezondheidshervorming en het ook al voor afgelopen najaar aangekondigde CO2-plafond er al gekomen. Maar op zijn minst kan Obama vanaf nu de Republikeinen de zwarte piet toespelen.

Voor Obama komt het er nu dan ook op aan om het parlement voor duidelijke keuzes te stellen: ben je voor of tegen strengere regels voor Wall Street? Ben je voor of tegen de gezondheidshervorming? Ben je voor of tegen een grootscheeps banenplan? Of hij er ook daadwerkelijk hervormingen mee goedgekeurd krijgt valt te bezien, maar op zijn minst trekt hij op die manier een klare lijn waar zijn partij in november mee naar de verkiezingen kan.

Obama zelf heeft dat schijnbaar goed begrepen. Op een week tijd veegde hij zowel de Democratische als de Republikeinse fractie de mantel uit in informele vragenuurtjes die je eerder zou verwachten in het Britse Lagerhuis dan in Washington, waar de president vanouds zorgvuldig voor zulke publieke discussies afgeschermd wordt.

Obama komt sinds het debacle in Masschusetts ook steeds meer het Witte Huis uit. Op een reeks toespraken her en der te lande sloeg hij de voorbije paar weken een opvallend strijdvaardige, zelfs populistische toon aan. Bij momenten zag het eruit alsof de Obama uit de campagne van 2008 terug was.

Dat is nodig ook. Wil Obama de politiek kortgesloten Senaat tot daden aanzetten, dan zal hij al zijn retorische gaven moeten gebruiken om de bevolking weer achter zich te krijgen en de Amerikanen ervan te overtuigen dat hij nog steeds de change kan afleveren waarvoor hij verkozen werd. Maar op zijn minst geeft hij, nu hij nogmaals met zijn rug tegen de muur staat, weer tekenen van leven.

Dat alles wil niet zeggen dat de donkere wolken die zich samenpakken boven Obama's hoofd zomaar zullen verdwijnen. Er is nog steeds niets definitief verloren voor de president, al wordt het ondertussen meer dan hoog tijd dat hij aantoont dat hij ook eindelijk een keer iets substantieels kan winnen. Dat wordt een titanenklus en de afloop is onzeker, maar het verleden toont aan dat het altijd riskant is om tegen Obama te wedden.

Auteur: Tom Vandyck, dit artikel verscheen in de Morgen

22:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

05-02-10

Barack Obama buigt niet voor China

P092509PS-0456 by The White House.Barack Obama gaat niet plooien voor China. Hij zal Peking onder druk zetten om de binnenlandse markt open te stellen voor buitenlandse bedrijven. De regeringen van China en de VS ruziën de afgelopen dagen steeds harder en steeds openlijker. Een belangrijk twistpunt is een geplande ontmoeting van Obama met de dalai lama, de geestelijk leider van Tibet. Obama zal nog in de loop van de maand februari de dalai lama ontvangen op het Witte Huis. De dalai lama wil dat China Tibet meer autonomie verleent, maar voor Peking kan dit niet. Ook het Amerikaanse plan om wapens te verkopen aan Taiwan valt niet goed bij de Chinezen. China ziet Taiwan als een afvallige provincie.

21:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

03-02-10

Obama beantwoordt vragen op You Tube

Als eerste Amerikaanse president heeft Barack Obama vragen beantwoord die hem door Amerikaanse burgers via YouTube gesteld waren. De vragensessie was via live-streaming te volgen op de site van het Witte Huis. Er kwamen meer dan 11.000 inzendingen en na een uitgebreide stemronde werden de populairste vragen voorgelegd aan Obama. De vragen waren vaak zeer direct en ook emotioneel. Na afloop van het vragenuur zei Obama dat hij dit vaker wil doen. Het geeft hem een geweldig inzicht wat er echt bij de mensen leeft en welke ideeën ze hebben.

18:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

02-02-10

Obama gaat 20 miljard dollar bezuinigen

Het Amerikaanse begrotingstekort zal dit jaar naar een recordhoogte van zo'n 1560 miljard dollar stijgen. Obama ontziet in zijn begroting voor 2011 de economie, werkgelegenheid en onderwijs, maar snoeit in geldverslindende projecten. Eén van die projecten is het plan om in 2030 weer astronauten naar de maan te brengen. Dat is een besparing van 100 miljard dollar. De president gaat ook belastingvoordelen voor inkomens boven 250.000 dollar en oliemaatschappijen afschaffen. Obama neemt ook het beleid van zijn voorganger Bush onder vuur. Tien jaar geleden had de VS nog een begrotingsoverschot van 200 miljard dollar, belastingverlagingen, twee oorlogen, dure plannen, een recessie en stijgende volksgezondheidsuitgaven zorgden ervoor dat het begrotingstekort in 2009 tot 1300 miljard dollar steeg.

17:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)