30-01-10

State of the union 2010 van Barack Obama

Barack Obama geeft zijn ambitieuze hervormingen niet op, ondanks de recente tegenslagen. Hij riep in zijn State of the Union de Democraten op om niet te vluchten. De Democraten hebben nog steeds de grootste meerderheid in decennia en het volk verwacht iets van ons zei Obama. De Republikeinen kregen van Obama een veeg uit de pan. Tegen alles nee zeggen mag goede kortetermijnpolitiek zijn, maar dat is geen leiderschap. Maar Obama’s toespraak ging vooral over de economie. Obama zei dat hij zich in 2010 volledig op banen gaat concentreren, en zie over het gezondheidsplan veel minder. Hij stelde een aantal stimuleringsmaatregelen voor, zoals belastingvrijstellingen voor bedrijven. Ook wil hij 30 miljard dollar van het door Wall Street terugbetaalde reddingsgeld naar lokale banken sluizen om kleine bedrijven te helpen.

12:00 | Commentaren (0)

24-01-10

Obama haalt uit naar Hooggerechtshof

Barack Obama, is woedend op het Hooggerechtshof. Dat besliste dat bedrijven onbeperkt geld mogen pompen in verkiezingscampagnes. Obama noemt dit een slag voor de democratie. Het besluit werd genomen met vijf conservatieve tegen vier liberale stemmen van de rechters. Het oordeel van het Hooggerechtshof zorgt ervoor dat ondernemingen onbeperkte geldbedragen mogen doneren in de verkiezingen. Obama had tijdens zijn campagne net gepleit om dit systeem van sponsoring te stoppen omdat het leidde tot wetgeving op maat van grote ondernemingen. Obama zegt dat het Hof de lobbyisten en vertegenwoordigers van belangengroepen een enorme zege heeft geschonken.

Obama kondigde aan stappen te zullen ondernemen. Hij heeft zijn regering de opdracht gegeven samen met leden van het Congres een krachtig en boven de partijen staand antwoord op de beslissing van het hooggerechtshof te ontwikkelen. Het werk daaraan is reeds begonnen en zal voortgezet worden tot de aangerichte schade ongedaan is gemaakt maakt Obama duidelijk. De Republikeinen van hun kant juichen het besluit van het Gerechtshof toe als een herstel van de "vrijheid van meningsuiting".

16:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Obama opent frontaal de aanval op commerciële banken

Barack Obama wil commerciële banken verbieden voor eigen rekening te beleggen met de deposito's van hun klanten. Hij wil ook de omvang van deze banken te beperken zodat zij de economie niet meer in gevaar kunnen brengen zoals tijdens de financiële crisis gebeurde. Met deze drastische maatregelen wil Obama de banken aanpakken die al volop terug ongegeneerd bonussen uitdelen. Obama kondigde zijn maatregel aan als de 'Volcker-regel'.

Deze regel moet risicogedrag door financiële instellingen aan banden leggen. De naam komt van Paul Volcker, de gewezen voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, en adviseur van Obama. Deze pleit al maanden voor het afsplitsen van de risicovolle tradingactiviteiten van grote commerciële banken. De regel komt erop neer dat banken die genieten van overheidsgaranties voor de deposito's van hun klanten, deze garanties niet gebruiken om risicovolle beleggingen door de bank te dekken.

Obama wil banken ook verbieden om te investeren in hedgefondsen en private-equityfondsen. Banken mogen ook niet langer voor eigen rekening beleggen in effecten. Deze beleggingen van banken in hypotheekeffecten lagen aan de basis van de financiële crisis. De maatregel zal grote commerciële banken als JPMorgan Chase, Bank of America en Goldman Sachs treffen.

13:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

21-01-10

Obama erkent fouten na verlies Senaatszetel in Massachusetts

In een interview met ABC reageerde Obama op het verlies van de Democratische Senaatszetel in Massachusetts. Hij erkende dat hij fouten heeft gemaakt.

Omdat zei dat hij zich zo op het juiste beleid en rationele beslissingen heeft geconcentreerd dat de Amerikanen een gevoel van verwijdering kregen. Obama wil vanaf nu beter tonen dat hij begrijpt wat er bij de mensen leeft. Obama analyseert ook waarom de Republikein Scott Brown won en het antwoord is eenvoudig. Brown maakte gebruik van dezelfde kiezerswoede over de economie en Washington die Obama ook de overwinning bezorgde. Mensen zijn boos en gefrustreerd, vertelde Obama, en daar betaalt hij nu de rekening voor.

Obama wil zijn gezondheidshervorming redden. Maar hij liet ruimte voor concessies. Obama wil snel samenkomen om rond de onderdelen waar er eensgezindheid over bestaat besluiten te nemen. Obama wil niet dat de Senaat snel over de gezondheidswet stemt voordat Scott Brown zijn zetel in kan nemen. De mensen in Massachusetts hebben gesproken, oordeelt hij en hij moet deel zijn van het proces. Brown heeft in zijn campagne gezegd de plannen voor de gezondheidszorg niet goed te keuren.

 

21:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (1)

20-01-10

Kopzorgen voor Obama na één jaar presidentschap

decoration
Vandaag is Barack Obama één jaar president. Uitgerekend vandaag krijgt hij een zware opdoffer te verwerken. In de staat Massachusetts was er een tussentijdse verkiezing voor de Senaatszetel van de overleden Ted Kennedy. Deze laatste hield deze zetel een kleine 40 jaar in het kamp van de Democraten. Maar de Republikeinen winnen de verkiezingen in Massachusetts en nemen de onineembare geachte zetel in. Opiniemakers wijzen erop dat de Democratische kandidate Martha Coakley een rampzalige campagne voerde en de blunders opstapelde. Ook ging zij er veel te makkelijk van uit dat de zetel niet verloren kon gaan. Maar Obama engageerde zich actief in deze campagne en de Republikeinse kandidaat Scott Brown maakte er een verkiezing tegen Obama van. Hij is daarin geslaagd en nog wel in een bolwerk van de Democraten. Dit is een duidelijke nederlaag voor Obama.

De gevolgen zijn groot. Door het verlies van de zetel hebben de Democraten nu maar 59 in plaats van 60 zetels in de Senaat. Daarmee hebben ze één zetel tekort om mogelijk gefilibuster van de Republikeinen tegen te houden. Zeker voor de gezondheidshervorming vormt dit een groot probleem. De Democraten zijn al volop bezig om te kijken hoe ze de gezondheidshervorming kunnen redden.

Eén scenario is de 'budget-reconciliatie'. Dat betekent dat delen van de gezondheidshervorming die de begroting beïnvloeden (en waarvoor de filibuster niet geldt) met 51 stemmen kunnen worden goedgekeurd.  Een ander mogelijk scenario is dat het Huis van Afgevaardigden de gezondheidshervorming van de Senaat overneemt. Beide kamers hebben de voorbije maanden hun eigen versies goedgekeurd. In principe moesten die teksten met elkaar verzoend worden, maar als het Huis die van de Senaat overneemt, komt de Senaat er niet meer aan te pas. De derde optie is dat er alsnog een compromis wordt bereikt met de Republikeinen.

Obama heeft in Massachusetts een duidelijk schot voor de boeg gekregen. Veel kiezers gunnen hem geen vier jaar de tijd om zijn hervormingen door te voeren. Dit ongeduld is een probleem met de tussentijdse parlementsverkiezingen die in november op de agenda staan. Die kunnen zijn presidentschap hypothekeren wanneer de Democraten zwaar verliezen. Obama zal nu cruciale strategische keuzes moeten maken. Hij heeft steeds de hand gereikt naar de Republikeinen, maar met weinig resultaat. De vraag is hoe de Republikeinen zich nu zullen opstellen. Sturen ze aan op een compromis of kiezen voor de vernietiging van de gezondheidshervorming?

Ondertussen moet Obama in zijn eigen partij ook orde op zaken zetten want het zal alle hens aan dek zijn in november. De overwinningsroes waar de Democraten zich nog altijd in waanden is bruusk voorbij. Dat is wellicht het grootste voordeel van de nederlaag in Massachusetts.

20:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

19-01-10

Obama vraagt Bush en Clinton om fondsen voor Haïti te werven

decoration
Naar aanleiding van de aardbeving in Haïti heeft de Amerikaanse president Barack Obama zijn twee voorgangers, George W. Bush en Bill Clinton, vandaag ontvangen in het Witte Huis. Obama belastte Bush en Clinton met de fondsenwerving voor de ramp. Obama bestempelde de operatie als "één van de grootste hulpoperaties ooit". Clinton en Bush aanvaardden om een 'Fonds Clinton-Bush voor Haïti' te leiden.

20:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Obama gaat bankenbelasting invoeren

decoration
Barack Obama gaat een extra belasting invoeren voor vijftig Amerikaanse grootbanken met meer dan vijftig miljard dollar aan activa. De belasting dient om het overheidsgeld dat naar de banken is gevloeid te recupereren. Obama neemt de maatregel naar aanleiding van de enorme bonussen die terug worden uitbetaald. In niet mis te verstande bewoordingen gaf hij dit dan ook aan. Hij zei vastberaden te zijn om elke centiem terug te vorderen die aan het Amerikaanse volk behoort. Zijn vastberadendheid kan enkel groter worden door de berichten over de enorme winsten en de 'obscene bonussen' in diezelfde bedrijven die hun overleving te danken hebben aan het Amerikaanse volk. We willen ons geld terug, en we zullen het krijgen, besloot Obama.

19:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

07-01-10

Barack Obama haalt zwaar uit naar veiligheidsdiensten

18:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)