25-12-09

De kerstwensen van Barack en Michelle Obama

P120609LJ-0010 by The White House.P120109CK-0146 by The White House.P120109CK-0132 by The White House.P122009CK-0174 by The White House.P121609CK-0191 by The White House.

08:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

24-12-09

Obama vindt teleurstelling over Kopenhagen terecht

P110709PS-0106 by The White House.De Amerikaanse president Barack Obama heeft gisteren in een tv-interview gezegd dat de teleurstelling over de uitkomst van de klimaattop in Kopenhagen terecht is. Volgens de wetenschap moeten we de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen in de komende 40 jaar. Niets in het Kopenhagen-akkoord verzekert dat dat gebeurt, erkende Obama. Maar toch stelde de president dat in plaats van een compleet fiasco' in Kopenhagen er in ieder geval niet te veel achteruitgang was.

19:31 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Senaat steunt hervorming gezondheidszorg

The President meets with doctorsDe hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg is weer een stap dichterbij. De Senaat keurde met 60 stemmen tegen 40 het voorstel goed. Alle 58 Democraten stemden voor 40 samen met 2 onafhankelijke senatoren. Alle 40 Republikeinen stemden tegen. De stemming was cruciaal. Dertig miljoen onverzekerde Amerikanen komen dankzij de nieuwe wet in aanmerking voor een ziektekostenverzekering. Het wordt voor verzekeringsmaatschappijen verboden om mensen niet te verzekeren, omdat ze al eerder ziek zijn geweest. Eerder stemde het Huis van Afgevaardigden in met een eigen versie van het voorstel. De voorstellen die zijn goedgekeurd door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten nog in elkaar worden geschoven. Waarschijnlijk kan de hervorming van het gezondheidsstelsel in de VS dan volgend jaar echt beginnen. Op dat ogenblik realiseert Obama één van zijn grootste kiesbeloften én schrijft hij geschiedenis. Hij is immers de eerste president die er dan in slaagt een hervorming van de gezondheidszorg door te voeren.

18:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Obama bereikt beperkt compromis op Klimaattop

The President in CopenhagenDe klimaattop in Kopenhagen is afgesloten af zonder een wereldwijd aanvaard plan om de klimaatschommelingen en de gevolgen daarvan aan te pakken. Het Akkoord van Kopenhagen is slechts een intentieverklaring over het te voeren beleid. De tekst werd op het laatst vooral dankzij Obama als compromis naar voren geschoven. De top stevende immers af op een mislukking. Het akkoord houdt in dat alle landen zich verbinden aan een langetermijndoel, ook al is nog niet precies duidelijk wat dat betekent. Veel landen hebben beloofd hun uitstoot van kooldioxide te reduceren.Het akkoord zal zo snel mogelijk een juridisch bindend vervolg moeten krijgen. Er moet nog duidelijkheid komen over het beheer van het beloofde geld voor klimaatbeleid en er is meer snelheid nodig voor grotere reductie van broeikasgassen.

17:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

17-12-09

Oprah Winfrey in het Witte Huis

Deel 1

Deel 2

Deel 3

19:30 | Commentaren (1)

10-12-09

Obama ontvangt Nobelprijs voor de Vrede

Barack Obama heeft in de Noorse hoofdstad Oslo de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst genomen. In zijn speech nam Obama een nederige houding aan en zei hij dat hij nog veel wil en moet verwezenlijken. In zijn speech hield hij een lang betoog over de rechtvaardige oorlog. Obama betoogde dat sommige oorlogen hoedanook gevoerd moeten worden als de vijandige partij niet bereid is tot onderhandelingen en enkel met geweld valt terug te dringen. Zo zei hij dat Hitler zonder geweldloos optreden niet verdreven had kunnen worden en hij trok de vergelijking met Al-Qaeda vandaag.P121009SA-0382 by The White House.P121009PS-0624 by The White House.P121009PS-0678 by The White House.P121009PS-0761 by The White House.P121009PS-0769 by The White House.

17:00 | Commentaren (1)

06-12-09

Barack Obama steekt lichten kerstboom aan

13:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Obama stuurt 30.000 extra soldaten naar Afghanistan

Barack Obama heeft in een toespraak aangekondigd dat de VS 30.000 extra soldaten naar Afghanistan zal sturen. Met deze versterking komt het aantal Amerikaanse soldaten in Afghanistan op 100.000 manschappen. Obama verzekerde dat na 18 maanden, dus vanaf juli 2011, de troepen zouden beginnen terugkeren. Barack Obama benadrukte eveneens het belang van een efficiënt partnerschap met Pakistan. Verder richtte hij zich ook tot de Afghaanse president Karzaï. Obama zei dat het tijdperk van de blanco cheque voorbij is. Obama rekent erop dat ook de NAVO bondgenoten extra troepen zullen sturen naar Afghanistan.

10:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)