24-12-09

Obama bereikt beperkt compromis op Klimaattop

The President in CopenhagenDe klimaattop in Kopenhagen is afgesloten af zonder een wereldwijd aanvaard plan om de klimaatschommelingen en de gevolgen daarvan aan te pakken. Het Akkoord van Kopenhagen is slechts een intentieverklaring over het te voeren beleid. De tekst werd op het laatst vooral dankzij Obama als compromis naar voren geschoven. De top stevende immers af op een mislukking. Het akkoord houdt in dat alle landen zich verbinden aan een langetermijndoel, ook al is nog niet precies duidelijk wat dat betekent. Veel landen hebben beloofd hun uitstoot van kooldioxide te reduceren.Het akkoord zal zo snel mogelijk een juridisch bindend vervolg moeten krijgen. Er moet nog duidelijkheid komen over het beheer van het beloofde geld voor klimaatbeleid en er is meer snelheid nodig voor grotere reductie van broeikasgassen.

17:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.