29-09-09

Obama boekt klimaatsucces op top G20

Op de G20 in Pittsburgh heeft Obama opkomende landen als India, China en Rusland over de streep getrokken met betrekking tot het klimaatdossier. Deze opkomende economieën lagen tot nu toe altijd dwars bij klimaatonderhandelingen. Nu gaan ze akkoord met het op termijn afschaffen van subsidies voor olie en andere fossiele brandstoffen. De maatregel moet ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot wereldwijd rond 2050 met 10 procent is teruggedrongen. Obama zei achteraf dat dit akkoord aantoont dat iedereen de ernst van de situatie inziet. Het akkoord krikt ook het internationaal imago van Amerika verder op. Na de Bushjaren was dit serieus gehavend.

P092509PS-0325 by The Official White House Photostream.P092509PS-0395 by The Official White House Photostream.

20:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Obama maakt Amerika terug voortrekker in Verenigde Naties

P092409PS-0140 by The Official White House Photostream.Barack Obama leidde een vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Alle landen die deel uitmaken van de Veiligheidsraad hadden hun staatshoofd of regeringsleider afgevaardigd. Tijdens deze vergadering slaagde Obama erin om een resolutie te laten goedkeuren voor kernwapenvrije wereld. Alle permanente leden van de Veiligheidsraad keurden de resolutie goed. Dit is een unieke stap en beslissing richting de afbouw van atoomwapens.

P092309SA-0235 by The Official White House Photostream.Daarna hield Barack Obama een indrukwekkende toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In deze toespraak roept Obama alle landen op om zich meer in te spannen in conflicten als de oorlog in Afghanistan en de discussies over kernwapens met Iran en Noord-Korea. Niemand mag verwachten dat de Verenigde Staten alles alleen kunnen doen.

19:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

10-09-09

Obama scoort bij televisiekijkers

decoration
67% van de door CNN bevraagde Amerikanen, die de rede van Obama op televisie hebben gevolgd, zeggen dat ze zijn voorstellen voor de hervorming van de gezondheidszorg steunen. Dat is 14 % meer dan voor de toespraak van Obama. 29% van de ondervraagden blijft tegen. De speech van Obama heeft dus duidelijk effect gehad. 

21:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Obama in de tegenaanval: tijd voor spelletjes is voorbij

decorationMet zijn live uitgezonden toespraak tot het verenigd Congres trekt Obama het initiatief over zijn ambitieuze hervorming van de gezondheidszorg opnieuw naar zich toe. De Republikeinen noemen de hervorming een  roekeloos experiment. Medestanders drukten de president op het hart om agressiever te reageren op de vele beschuldigingen. Obama diende zijn criticasters fors van antwoord.

Beweringen over doodspanels, waarbij de overheid zou beslissen wie verzorging krijgt en wie niet, veegde hij van tafel als regelrechte leugens. Republikeinse congresleden reageerden hierop met boegeroep. Toen Obama zei dat illegale immigranten onder zijn plan geen gezondheidszorg zouden krijgen, schreeuwde een Republikeinse congreslid 'Je liegt!'. De senator verontschuldigde zich ondertussen al voor zijn reactie.

Obama stelde in zijn toespraak ook de Amerikanen gerust die vandaag al een ziekteverzekering hebben. Vooral gepensioneerden maken zich zorgen dat een hervorming tot een verslechtering zou kunnen leiden.

Barack Obama herhaalde dat hij voor het einde van het jaar een wet wil ondertekenen over de hervorming van de gezondheidszorg. Obama toonde zich zeer vastberaden. Hij zei dat hij niet de eerste president is die deze zaak ter harte neemt, maar dat hij vastbesloten is de laatste te zijn.

De president herhaalde ook nog eens zijn steun voor een zogenaamde publieke optie, waarbij de overheid een verzekeringsplan zou aanbieden als alternatief voor de privéverzekeraars. Republikeinen zijn gekant tegen deze optie, net als enkele conservatieve Democraten. Obama liet wel verstaan te willen onderhandelen op dit punt.

20:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Schoolrede Obama maakt Republikeinen zenuwachtig

‘Ga naar school en doe je best.’ Die boodschap van Barack Obama aan scholieren schiet veel Republikeinen in het verkeerde keelgat. Aan schooldirecteuren is gevraagd om aan hun  leerlingen de toespraak van Obama live te laten volgen via de website van het Witte Huis of via de rechtstreekse uitzending op televisie. De Republikeinen vergelijken de speech van Obama echter met een personencultus zoals die in Noord-Korea of in het Irak onder Saddam Hussein wordt gecultiveerd. De felle reactie van Republikeinen toont dat zij hun nederlaag nog altijd niet verwerkt hebben. De achterdocht zit zo diep dat iets onbenulligs als de oproep van de president om ijverig te zijn zo’n reactie uitlokt’, zei Matthew Iglesias van de denktank Centre for American Progress in de Financial Times. Het maakt ook duidelijk hoe onwillig de Republikeinen zijn om met president Obama samen te werken.’

19:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

08-09-09

Obama's 'groene adviseur' stapt op

Van Jones, adviseur van Barack Obama inzake 'groene jobs', is opgestapt. Hij kwam onder vuur te liggen omdat hij in 2001 (!) een petitie over de aanslagen van 9/11 ondertekende waarin werd gesuggereerd dat de regering Bush de terreuraanslagen van 9/11 had laten plaatsgrijpen, "als voorwendsel om een oorlog te starten". Jones kwam ook onder vuur te liggen voor een video waarop hij speecht en de Republikeinen zwaar aanpakt. De speech dateert ook van voor zijn aanstelling in de Obama-administratie. Jones verontschuldige zich nog maar ontslag bleek onvermijdelijk. Jones doet dit ook om de aandacht niet af te leiden van de hervormingen in de gezondheidszorg en de klimaatwetgeving die in het najaar op de agenda staan.

18:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

01-09-09

Barack Obama woont uitvaart Ted Kennedy bij

P082909PS-0074 by The Official White House Photostream.P082909CK-0405 by The Official White House Photostream.P082909CK-0367 by The Official White House Photostream.P082909CK-0144 by The Official White House Photostream.

18:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)