29-06-09

Barack en Michelle Obama deden HIV test

Naar aanleiding van de nationale Hiv-test Dag in de VS heeft Obama een video openbaar gemaakt waarin hij en zijn vrouw Michelle zich laten testen op hiv. Zij deden de test al in 2006, toen hij nog senator was. De Obama's brachten toen een bezoek aan het land van Obama's vader, Kenia. De test werd gedaan in het kader van een actie tegen de verspreiding van aids. De video is nu openbaar gemaakt, omdat Obama het belang van de hiv-test wil onderstrepen. Hij roept alle burgers in de VS op om zich te laten testen. Eén op de vijf hiv-geïnfecteerden in de VS weet niet dat hij of zij drager is van het virus, blijkt uit onderzoek. Dat zijn ruim 200.000 Amerikanen.


21:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Huis Afgevaardigden keurt klimaatwet goed

U.S. President Barack Obama comments on passage of the energy bill in the House of Representatives June 26, 2009 in the Reception Room of the White House in Washington, DC. The measure, which narrowly passed 219 to 212, would require the U.S. to cut pollution by 17 percent from 2005 levels by 2020 and by 80 in the next century through a cap-and-trade system of pollution allowances that can be bought and sold.Voor het eerst in de geschiedenis heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ingestemd met strenge en bindende afspraken om het broeikaseffect tegen te gaan. Met 219 stemmen voor kreeg de wet wel slechts een minieme meerderheid. Maar liefst 44 partijgenoten van Obama stemden tegen. En de Senaat moet nu nog instemmen met het voorstel. Eerdere pogingen tot dergelijke maatregelen van president Clinton stuitten op onwil van het Congres. Obama had dan ook zijn ganse politieke gewicht in de schaal geworpen. In een speciale toespraak in het Congres riep hij de leden op om voor te stemmen. Obama belde ook intensief rond om het voorstel erdoor te krijgen, met succes.

19:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Obama verhardt toon tegen Iran

17:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

22-06-09

Obama roept Iran op geen geweld te gebruiken

Obama laat in een brief weten aan de Iraanse leiders dat de wereld toekijkt bij de gebeurtenissen in hun land. Hij roept de Iraanse regering op om alle gewelddadige en onrechtmatige acties tegen de eigen bevolking te stoppen. Volgens Obama moeten de universele rechten van vrijheid van vereniging en van meningsuiting in Iran gerespecteerd worden. 

Obama volgt met deze uitlatingen de Europese leiders die eerder al tegen Iran de een kritischer toon aansloegen dan Obama. In de eerste dagen na het uitbreken van de protesten, stelde Obama zich terughoudend op. Hij zei dat Ahmadinejad en diens uitdager Mousavi politiek inhoudelijk weinig van elkaar verschillen. Obama koos voor deze opstelling om zijn land niet het onderwerp te laten worden in Iran en vervolgens gebruikt te worden als politiek instrument.

De terughoudendheid van Obama kreeg veel lof van Iraanse activisten, kenners van de regio en een groot deel van het Amerikaanse diplomatieke establishment. Ze zijn het erover eens dat Amerikaanse steun voor de Iraanse oppositie een averechts effect zou kunnen hebben. Ook Henry Kissinger vond Obama goed opereren. Je achter een van de uitdagers scharen, achter Mousavi, betekent juist een handicap voor die persoon liet Kissinger weten. De Republikeinse oppositie vindt Obama's optreden te zwak en schoot met scherp.

20:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Obama mept vlieg dood tijdens interview

18:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Obama licht zijn hervorming van de gezondheidszorg toe

18:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

06-06-09

Herdening 65 jaar D-Day

 Toespraak Obama (deel 1)

 Toespraak Obama (deel 2)

23:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

Obama bezoekt concentratiekamp Buchenwald

Toespraak Obama na bezoek

22:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)