22-06-09

Obama roept Iran op geen geweld te gebruiken

Obama laat in een brief weten aan de Iraanse leiders dat de wereld toekijkt bij de gebeurtenissen in hun land. Hij roept de Iraanse regering op om alle gewelddadige en onrechtmatige acties tegen de eigen bevolking te stoppen. Volgens Obama moeten de universele rechten van vrijheid van vereniging en van meningsuiting in Iran gerespecteerd worden. 

Obama volgt met deze uitlatingen de Europese leiders die eerder al tegen Iran de een kritischer toon aansloegen dan Obama. In de eerste dagen na het uitbreken van de protesten, stelde Obama zich terughoudend op. Hij zei dat Ahmadinejad en diens uitdager Mousavi politiek inhoudelijk weinig van elkaar verschillen. Obama koos voor deze opstelling om zijn land niet het onderwerp te laten worden in Iran en vervolgens gebruikt te worden als politiek instrument.

De terughoudendheid van Obama kreeg veel lof van Iraanse activisten, kenners van de regio en een groot deel van het Amerikaanse diplomatieke establishment. Ze zijn het erover eens dat Amerikaanse steun voor de Iraanse oppositie een averechts effect zou kunnen hebben. Ook Henry Kissinger vond Obama goed opereren. Je achter een van de uitdagers scharen, achter Mousavi, betekent juist een handicap voor die persoon liet Kissinger weten. De Republikeinse oppositie vindt Obama's optreden te zwak en schoot met scherp.

20:30 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.