27-01-09

Barack Obama draait milieubeleid Bush terug

decoration
President Obama neemt nu ook het milieubeleid van Bush onder handen. Barack Obama wil dat de VS minder afhankelijk worden van andere landen voor hun energiebevoorrading. Ook wil hij de uitstoot van broeikasgassen doen dalen.

Hiermee maakt Obama duidelijk komaf met de politiek van Bush. Obama wil dat de hele wereld samenwerkt in de strijd tegen de opwarming van het klimaat en hij wil dat de VS daarin een hoofdrol speelt in plaats van een bijrol.

Obama wil ook dat auto's zuiniger gaan rijden. In 2007 werd een wet goedgekeurd die de sector daartoe verplichtte. Maar de regering-Bush vaardigde nooit geen uitvoeringsbesluiten uit zodat de wet dode letter bleef. President Obama gaf aan het ministerie van Transport de opdracht om maatregelen uit te werken die de wet in de prakrijk kunnen omzetten. De autoproducenten zullen daardoor vanaf 2011 zuiniger modellen op de markt moeten brengen.

Ook wil Obama niet langer dat 'Washington' staten blokkeert die extra milieumaatregelen willen nemen. Zo wilde de staat Californië autbouwers verplichichten om de uitstoot tegen 2016 met een derde te verminderen. Maar het Agentschap voor de Bescherming van het Milieu (EPA) had zich onder het beleid van Bush verzet tegen deze wet. Nochtans hadden dertien staten zich aangesloten bij Californië, samen goed voor de helft van de automarkt. Obama heeft nu aan het nationale milieu-agentschap EPA gevraagd om Californië toe te laten strengere normen op te leggen voor de uitstoot van wagens.

19:00 Gepost in Actualiteit | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.