13-03-08

22 superdelegates kiezen voor Obama en 1 voor Clinton

decoration
Alhoewel er nog niet veel wordt over gesproken tekent zich een gunstige tendens af voor Obama bij de superdelegates. Op 3 maart, één dag voor de verkiezingen in Texas en Ohio, had Clinton 236 superdelegates achter zich. Obama had er 185, een achterstand van 51. Tien dagen later en zes voorverkiezingen verder is Obama erin geslaagd deze achterstand flink te verminderen.
De cijfers zijn veelzeggend.

Clinton heeft op dit ogenblik 237 kiesmannen, dat is dus een winst van slechts 1 kiesman. Obama kan ondertussen rekenen op de steun van 207 superdelegates. Dat is een winst van 22. Hiermee verkleint hij zijn achterstand op Clinton tot 30. Deze evolutie is veelbetekenend. Want alhoewel veel superdelegates wachten met het geven van hun stem, heeft al meer dan helft dat toch al gedaan. Opvallend is dat zij die sinds 3 maart hun keuze bekend maakten, op één na, allemaal voor Obama hebben gekozen.

Wanneer Clinton zich nog de illusie maakt om de nominatie te kunnen binnen halen via de superdelegates dan mag ze zich stilaan zorgen beginnen maken. Zeker nu blijkt dat ze er niet in slaagt om in de voorverkiezingen het verschil te maken met Obama.

20:00 Gepost in Algemeen | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.