22-02-08

Obama klopt makke Clinton in debat

decorationBarack Obama haalde het van Hillary Clinton in het Democratische presidentiële debat in Austin, Texas. Clinton probeerde pas in de tweede helft van het debat om Obama te treffen, maar die pareerde alle aanvallen en scoorde tussendoor zelf.

Verwacht werd dat Clinton vanaf de eerste minuut zou chargeren. Om kans te blijven maken op de Democratische nominatie, moet ze op 4 maart cruciale voorverkiezingen winnen in Texas en Ohio. Bijgevolg moest ze vannacht het verschil maken en koploper Obama tot fouten dwingen.

Tegen de verwachtingen in begon het debat mak. Drie kwartier lang debatteerden Clinton en Obama uitermate beleefd over Cuba, de economie en immigratie. Pas toen de moderator, CNN-journalist John King, hen specifiek vroeg om hun onderlinge verschillen in de verf te zetten, kwam de zaak onder stoom.

Clinton verweet Obama nogmaals zijn gebrek aan ervaring. Ze noemde daarbij de Texaanse deelstaatsenator Kirk Watson, een Obamasupporter die er eerder deze week op een televisietalkshow niet in slaagde om één politieke verwezenlijking van Obama te noemen.

"Senator Clinton zegt steeds maar 'Let's get real'", neutraliseerde Obama die aanval. "Daarmee impliceert ze dat de mensen die voor me stemmen of meewerken aan mijn campagne waanvoorstellingen hebben. Dat ze in de doeken gedaan worden en dat ze uiteindelijk wel wakker zullen worden en de realiteit zien."

Clinton zie ook dat Obama de gouverneur van Massachusetts, Deval Patrick, zou geplagieerd hebben door diens applauslijnen in zijn eigen toespraken te verwerken.

Dat schot trof evenmin doel. "De notie dat ik iemand geplagieerd zou hebben die co-voorzitter is van mijn campagne en me zelf voorstelde om die zinnen te gebruiken, is ronduit onnozel", antwoordde Obama.

Toen Clinton vervolgens Obama's eigen slogan 'Change we can believe in' tegen hem probeerde te keren met de klaar en duidelijk vooraf voorbereide boutade dat het pikken van passages van ander politici "geen verandering is waar we in kunnen geloven, maar verandering die we kunnen fotokopiëren", kreeg ze zelfs boegeroep uit het publiek te verwerken.

Op de vraag of hij klaar is om opperbevelhebber te worden, viel Obama Clinton aan over haar stem in 2003 om de Irak-oorlog toe te laten. "Op de allerbelangrijkste beslissing van onze generatie inzake buitenlands beleid - of we ten oorlog zouden trekken in Irak - toonde ik het beoordelingsvermogen van een opperbevelhebber. Senator Clinton deed dat niet."

Opvallend was hoezeer Obama de laatste paar maanden vooruitgang gemaakt heeft als debater. Hoewel dit het negentiende Democratische debat was van deze voorverkiezingscampagne, was het de eerste keer in drie weken dat Obama en Clinton tegenover elkaar stonden en ook de eerste keer dat dat gebeurde met Obama als koploper.

Clinton ging als favoriet het debat in. Hoewel vriend en vijand het eens zijn over Obama's buitengewone redenaarstalent, werd Clinton gezien als de betere debater. Voor Obama was het vooral zaak om stand te houden en fatale uitschuivers te vermijden, klonk het vooraf.

Het tegendeel bleek waar. Pas helemaal op het einde slaagde Clinton erin om een punt te scoren. Gevraagd wat de grootste crisis uit haar leven was, oogstte ze een open doekje door te stellen dat iedereen wel weet dat ze een paar crisissen en uitdagingen heeft meegemaakt, maar dat dat niks is in vergelijking met wat gewone Amerikanen iedere dag meemaken.

Onverwacht boog ze zich op het allerlaatste moment naar Obama toe om hem de hand te reiken en tot drie maal toe te benadrukken dat ze zich vereerd voelde om het podium te delen met Barack Obama. "Wat er ook gebeurt, met ons komt het in orde", zei ze. "Ik hoop alleen dat we hetzelfde zullen kunnen zeggen over het Amerikaanse volk."

Voor Hillary Clinton wordt het nu zaak om op 4 maart te winnen in Texas en Ohio. Volgens de laatste peilingen staan Clinton en Obama zo goed als gelijk in Texas. In Ohio heeft Clinton een voorsprong van zeven procent, net buiten de statistische foutenmarge. Zelfs Bill Clinton zei woensdag dat Hillary in beide staten moét winnen om nog kans te maken op de nominatie.

decoration

13:00 Gepost in Algemeen | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.