06-11-07

Obama kiest voor diplomatie

decorationOndanks de felle kritiek blijft Barack Obama kiezen voor een persoonlijke diplomatie met landen zoals Iran. Dit herhaalde hij nog eens in een interview met de New York Times. Als president zal hij Iran met rust laten als Iran zich niet mengt in Irak. Volgens Obama zal een agressive persoonlijke diplomatie met Iran de situatie in het hele Midden-Oosten doen verbeteren. De Clintons vallen Obama aan op zijn standpunt en zeggen dat zijn opinie getuigt van grote onervarenheid. Wat het alternatief is van Hillary en Bill weet niemand want daar hebben ze het nog niet over gehad. Of toch wel: Hillary zwenkt van links naar rechts volgens het haar goed uitkomt.

Toch is Obama niet naïef. Hij uitte ook kritiek op het feit dat Iran zich onverantwoordelijk had gedragen door millitante groepen in Irak te steunen. Ook de plannen voor een nucleare programma en hun steun aan terroristische activiteiten zijn een grote zorg. aar de Democraat zag vooral positieve mogelijkheden. Obama meent dat veranderingen in het gedrag van Iran kunnen leiden tot een toetreding bij de Wereld Handelsorganistiae, economische voordelen en garanties voor hun veiligheid.

Met zijn standpunten maakt Obama een duidelijke en andere keuze dan zijn politieke tegenstanders. Zij zullen hem zeker afschilderen als een onervaren en softe president. Zeker nu het dreigementen regent richting Iran met bombardementen tot nucleaire acties. Maar de vraag is alleen wat die dreigementen waard zijn? De Verenigde Staten slagen er nu al niet in om de situatie in Irak onder controle te krijgen. Wat zouden ze dan echt kunnen doen in Iran, een land dat een veel betere militaire organisatie heeft dan Irak. Dat zou wel eens een heel sterk argument kunnen zijn voor Obama naar al zijn tegenstrevers. In elk geval onderscheidt hij zich klaar en duidelijk van alle andere kandidaten.

19:30 Gepost in Algemeen | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.